fbpx
My Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

>
นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่าน / บริษัทฯที่บริการจัดส่งสินค้า ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้
 • บริษัท ฯ มีค่าบริการจัดส่ง คิดค่าจัดส่งตามระยะทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าอีกที

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่งลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number)ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงไปรษณีย์ในเขตที่ท่านแจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่ ได้ที่ http://www.thailandpost.com (จัดส่งภายในประเทศ)
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน DHL (จัดส่งออกต่างประเทศ) หรือบริษัทขนส่งพัสดุตามที่ทางบริษัทฯ ได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย
 • ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • สินค้าที่ถูกส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน DHL จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวสินค้าและค่าจัดส่ง

  ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง

 1. ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อมาที่บริษัททันที โทรศัพท์หมายเลข 097 120 0185 หรือ ทาง อีเมลล์ Phanichakit@gmail.com ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้าโอนเงินไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบต่อเมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกครั้ง หากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นเกิดจาก ความผิดพลาดของบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบคืนเงิน และสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าโดยทางบริษัทรับผิดชอบค่าขนส่ง
 • ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ
 • ในกรณีการคืนสินค้า สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น หากสินค้านั้นใช้งานแล้วจะไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี
Select your currency